Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Byrska, dr Malgorzata

 Wydano: Bielsko-Biala , , 2000

Świderska, Gertruda Krystyna

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

 Wydano: Warszawa : Difin , 2010

Pływaczewski, Emil W.

Bezpieczeństwo obywateli, prawa człowieka, zrówn

 Wydano: Białystok : Temida 2 , 2017

Stańczyk, Jerzy

Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa

 Wydano: Poznań : FNCE Wydawnictwo , 2017

Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

 Wydano: Gdańsk, Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu , 2016

Bisztyga, Andrzej

Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowi

 Wydano: Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Han , 2008

Prawnokarne granice dopuszczalnego pomawiania

 Wydano: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2008

Szymanowski, Teodor

Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetl

 Wydano: Warszawa : Wolters Kluwer Polska. , 2012

Laskowska, Katarzyna

Przestępczość w Rosji z perspektywy kryminologii

 Wydano: Białystok : Temida 2 - Wydawnictwo Stowar , 2016

Michalska-Warias, Aneta

Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy

 Wydano: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba , 2006

Melezini, Mirosława/red/

Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Pol

 Wydano: Białystok : Temida 2 , 2003

Zdebel, Marek

Sanacja przedsiębiorstw państwowych : zagadnieni

 Wydano: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląs , 2001

Cichy, Janusz

Sektory bankowe w Unii Europejskiej

 Wydano: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekon , 2016

Rifkin, Jeremy

Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych: inter

 Wydano: Warszawa : Studio Emka , 2016

Scheffler, Pawel

Angielsko-polski slownik czasów frazowych z cwicz

 Wydano: Wloclawek : Altravox Press , 1994

Szkiłłądź, prof. dr hab. Jerzy

Naleznosci jako element ksztaltujacy kondycje fin

 Wydano: Bielsko-Biala , , 2004

Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych techno

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Grupy Uczelni Vis , 2016

Marek, Andrzej/red/

Zagadnienia ogólne

 Wydano: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Pr , 2010

Kowalska-Napora, Ewa

Bezpieczeństwo : podejście wartościując

 Wydano: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewecki , 2015

Such-Pyrgiel, Małgorzata

Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu soc

 Wydano: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły G , 2013

Capiga, Mirosława

Bezpieczeństwo transakcji finansowych w Polsce

 Wydano: Warszawa : CeDeWu , 2015

Fałdowska, Maryla

Bezpieczeństwo we współczesnej myśli polityczne

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo von Boroviecky , 2015

Wawrzyk, Piotr

Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Pr

Matusak, Piotr

Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945

 Wydano: Siedlce : Instytut Historii Wyższej Szk , 1997

Galewicz, Włodzimierz/red/

Etyczne i prawne granice badań naukowych

 Wydano: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawc , 2013

Kuderowicz, Zbigniew

Filozofia nowożytnej Europy

 Wydano: Warszawa : PWN , 2014

Ćwikowski, Dariusz

Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomic

 Wydano: Warszawa : CeDeWu , 2016

Kulczycka, Luiza

Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy k

 Wydano: Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2013

Krzywiec, Benedykt

Jak należy traktować w Polsce sprawę marynarki wo

 Wydano: Oświęcim : Napoleon V , 2016

Kaczyński, Zenon

Kalendarium historii polskiego ruchu ludowego

 Wydano: Warszawa : Zakład Historii Ruchu Ludoweg , 2008

Kodeks prawa kanonicznego = Codex iuris canonici

 Wydano: Kraków : Wolters Kluwer Polska , 2011

Brzozowski, Wojciech

Leges ab omnibus intellegi debent : księga XV-lec

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe , 2015

Bartnik, Monika

Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć

 Wydano: Warszawa : C.H Beck , 2016

Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpiec

 Wydano: Gdańsk : CeDeWu , 2014

Wawer, Zbigniew

Monte Cassino : walki 2 Korpusu Polskiego

 Wydano: Warszawa : Bellona De Agostini , 2009

Naruć, Wojciech

Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarząd

 Wydano: Wrocław : Marina , 2013

Michalski, Grzegorz

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębi

 Wydano: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 2013

Galster, Jan/red/

Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem

 Wydano: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizac , 2010

Korneć, Grażyna

Powiat siedlecki (1944-1952) w świetle dokumentów

 Wydano: Siedlce : [Uniwersytet Przyrodniczo-Hu , 2016

Bartkowiak, Grażyna/red/

Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pr

 Wydano: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu V , 2016

Pawluk, Tadeusz

Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. To

 Wydano: Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjaln , 1996

Góralczyk, Wojciech

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

 Wydano: Warszawa : LexisNexis , 2013

Wiesław, Mądrzejowski

Przestępczość zorganizowana : system zwalczania

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Lit

Regulamin lotnictwa / Ministerstwo Spraw Wojskowy

 Wydano: Oświęcim : Napoleon V , 2016

Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami

 Wydano: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu , 2014

Gryciuk, Franciszek

Represje NKWD [Narodnogo Komissariata Wnutriennyc

 Wydano: Siedlce : WSRP. Wydaw. Uczelniane , 1995

Opora, Robert

Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja niel

 Wydano: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2013

Tesla, Józef Andrzej

Skarbczyk legionisty : (przewodnik polowy żołnier

 Wydano: Oświęcim : Napoleon V , 2016

Gotz, Marta

Stylised facts and salient features in (post)cris

 Wydano: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu V , 2016

Mastalski, Ryszard

Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie

 Wydano: Warszawa : Wolters Kluwer , 2016

Torbus, Andrzej

Umowa jurysdykcyjna w systemie międzynarodowego p

 Wydano: Toruń : Dom Organizatora , 2012

Skoczny, Tadeusz/red/

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

 Wydano: Warszawa : C.H Beck , 2012

Paszkowski, Jerzy /red/

Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstw

 Wydano: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarz , 2009

Leśniak, Marek

Wartość dowodowa opinii pismoznawczej

 Wydano: Pińczów : B S. Training , 2012

Chmaj, Marek/red/

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypo

 Wydano: Warszawa : Wolters Kluwer , 2008

Rosato, Philip J.

Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów

 Wydano: Kraków : WAM , 1998

Kaczmarek, Jarosław

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bez

 Wydano: Toruń : Dom Organizatora , 2010

Zawiła-Niedźwiecki, Janusz

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ci

 Wydano: Kraków, Warszawa : Wydawnictwo Edu-Libri , 2013

"Antygona" Sofoklesa

 Wydano: Warszawa : TV Polska

Puenzo, Luis

"Dzuma" w/g Alberta Camus'a

 Wydano: Warszawa : MUVI Entertainment Group Co. , 1995

Głowiński, Michał

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1995

Głowiński, Michał

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1995

Bolecki, Wlodzimierz

"Inny swiat"

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1994

Zielińska, Marta

"Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza

 Wydano: Warszawa : "Patria" Oficyna Wydawnicza F , 1992

Englert, Jan

"Kordian" J. Slowacki

 Wydano: Warszawa : TV Polska , 1994

Kowalczykowa, Alina

"Kordian" Juliusza Slowackiego

 Wydano: Warszawa : "Patria" Oficyna Wydawnicza F , 1992

Kajtoch, Wojciech

"Lagry i lagry"-problematyka obozowa w IV kla[...]

 Wydano: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text , 1994

Barańczak, Stanisław

"Milość jest wszystkim co istnieje"

 Wydano: Poznan, Warszawa : Wydawnictwo a5, WydawnictwoCi , 1997

"Nad Niemnem" E. Orzeszkowa

 Wydano: Warszawa : TV Polska

"Niemcy" L. Kruczkowski

 Wydano: Warszawa : TV Polska

Nawrocka, Ewa

"Noce i dnie" Marii Dabrowskiej

 Wydano: Warszawa : "Patria" Oficyna Wydawnicza F , 1992

Molik, Witold

"O nas bez nas" Historia Polski w historiogra[...]

 Wydano: Poznan : Wydawnictwo Poznanskie , 2007

Pahlke-Grygier, Sabine

"Ossis" und "Wessis" Menschen aus Ost und Wes[...]

 Wydano: Bonn : Goethe Institut Inter Natione , 2002

Brzozowski, Jacek

"Pan Cogito" Zbigniewa Herberta

 Wydano: Warszawa : "Patria" Oficyna Wydawnicza F , 1991

Jazdzewska-Goldsteinowa, Ewa

"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1995

Bujnicki, Tadeusz

"Potop" Henryka Sienkiewicza

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagog , 1994

"Proces" F. Kafka

 Wydano: Warszawa : TV Polska

Tomaszewski, Feliks

"Swiaty" Gustawa Herlinga-Grudzinskiego. Opow[...]

 Wydano: Gdansk : Wydawnictwo Marek Rozak , 1994

Litynska, prof. dr hab. Aleksandra

. Leasing jako forma inwestycji na przykladzi[...]

 Wydano: Bielsko-Biala , , 2000

Nowotarska-Romaniak, dr Beata

. Nowy produkt na rynku ubezpieczen " System [...]

 Wydano: Bielsko-Biala , , 1999

Litynska, prof. dr hab. Aleksandra

. Rola banków w rozwoju malych srednich przed[...]

 Wydano: Bielsko-Biala , , 2004

Kula, Lesław

10 lat pontyfikatu Jana Pawła II

 Wydano: Warszawa : Polonia , 1991

Glumińska-Pawlic, Jadwiga/red/

10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na[...]

 Wydano: Katowice : Ślaski Oddział Krajowej Izby , 2014

Ludbrook, Ed

100 % sukcesu. Podstawy

 Wydano: Wrocław : 4 Media Publisher , 2009

Abegg, Birgit

100 listów. Język niemiecki

 Wydano: Warszawa : Langenscheidt Polska sp. z o. , 2002

Hart, Michael

100 postaci, które miały największy wpływ na [...]

 Wydano: Wydawnictwo Plus , 1996

Naylor, Konrad T.

100 postaci, które miały największy wpływ na [...]

 Wydano: Wydawnictwo Plus , 1996

Flickenger, Rob

100 sposobów na sieci bezprzewodowe

 Wydano: Gliwice : Wydawnictwo Helion , 2004

Krzyżanowski, Henryk

100 testów z gramatyki angielskiej

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN , 2000

Kowalska-Jarosz, Grazyna

1000...splotów na drutach i szydełkiem

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Watra , 1990

Maslowski, Wlodzimierz

1001 aforyzmów polskich

 Wydano: Katowice : Wydawnictwo Videograf , 1995

Kozłowska, Dorota

101 kompetencji pilota wycieczek

 Wydano: Warszawa : Difin , 2011

Lis, Marcin

101 praktycznych skryptów na strone WWW

 Wydano: Gliwice : "Helion" , 2002

Włostowski, Stanisław

120 lekcji języka polskiego

 Wydano: Kraków : Spółka Wydawnicza "Od nowa" , 1996

Messadie, Gerald

120 odkryć które zmieniły świat

 Wydano: Łódz : Wydawnictwo Opus , 1995

20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski

 Wydano: kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekon , 2010

Lubinska, Teresa

20 Years after. Finance in Poland 1989-2009

 Wydano: Szczecin : ECONOMICUS , 2009

Ries, Al

22 niezmienne prawa marketingu

 Wydano: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomicz , 1996

222 fryzury na każdą okazję

 Wydano: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Kalliope , 1993