Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Fras, Zbigniew

Pod berłem trzech cesarzy

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie , 1997

Garlicki, Andrzej

Poczet królów i książąt polskich

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Czytelnik , 1993

Garlicki, Andrzej

Poczet królów i książąt polskich

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Czytelnik , 1996

Jedrzejewicz, Waclaw

Józef Pilsudski 1867-1935

 Wydano: Londyn : Polska Fundacja Kulturalna , 1996

Kaczmarek, Ryszard

Alzacja/Lotaryngia a Górny Slask

 Wydano: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slask , 2001

Kallas, Marian

Konstytucje Polski 1

 Wydano: Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1990

Kallas, Marian

Konstytucje Polski 2

 Wydano: Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe , 1990

Litynski, Adam

Miscellanea iuridica

 Wydano: Tychy : COMPAL , 2002

Lojek, Jerzy

Ku naprawie Rzeczpospolitej

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwo Alfa , 1996

Manikowska, Halina

Historia 1. Sredniowiecze

 Wydano: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi , 1994