Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc
Książka

Tendera, Pawel

Badania i weryfikacja sprawozdan finansowych

 Wydano: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicz , 1996